Spis tekstów w porządku alfabetycznym

 1. Człowiek w lustrze nowoczesnej techniki -- rozważania o wpływie techniki na sposób, w jaki postrzegamy samych siebie. Gdy się zastanowić, okazuje się, że zmiana scenografii tak naprawdę nie zmieniła nas samych. Wciąż śnimy o własnej (nie)doskonałości.
 2. Gdy fikcja staje się rzeczywistością -- Znów myśli przelewane nad tekstem Eco. Tym razem bawię się wątkami powieści Wahadło Foucaulta.
 3. Historia filozofii dla praktyków -- Wersja próbna nieco mniej standardowego podejścia do nauczania historii filozofii.
 4. Internet jako archiwum tekstów -- rozdział z mojej pracy magisterskiej. Rozważania o przemianie tekstów w erze elektronicznej.
 5. Internet w nowoczesnym świecie -- rozdział z mojej pracy magisterskiej. Próba pokazania rozwoju Internetu na tle wybranych teorii kultury.
 6. Internet jako nowy świat - rozdział z mojej pracy magisterskiej. Preludium do badań dotyczących Sieci jako przestrzeni komunikacyjnej i wirtualnego świata.
 7. Interpretacja i nadinterpretacja czyli o uprawnieniach czytelnika -- Garść rozważań nad zbiorem esejów Eco (i innych) Interpretacja i nadinterpretacja.
 8. List do Matki Natury -- Tłumaczenie tekstu Maxa More'a. Jedno ze spojrzeń na podstawy transhumanizmu.
 9. Od abaków do superkomputerów -- rozdział z mojej pracy magisterskiej. Zarys historii komputeryzacji.
 10. Od komunikacji pisemnej do cyfrowej -- rozdział z mojej pracy magisterskiej. O przemianach środków komunikacji i konsekwencjach tych zmian.
 11. Od Arpanetu do Internetu -- rozdział z mojej pracy magisterskiej. Krótka historia narodzin Internetu.
 12. Opowieści ze Świata Mroku.
  • Szymon -- mini preludium dla postaci z klanu Malkava.
  • Adam -- minipreludium dla Nosferata.
 13. O tym co się wydarzyło w Mrocznym Lesie -- Mała bajeczka na dobranoc.Niekoniecznie dla grzecznych dzieci, choć z morałem.
 14. O znikomości autora w epoce elektronicznej -- próba przedefiniowania pojęcia autor w kontekście sporu o prawa autorskie.
 15. Psychika ofiary -- opowiadanie zadedykowane mi przez Antoninę Liedtke. Dzięki. Wreszcie tu jest. :-)
 16. Śladem idei światoobrazu -- Esej rozważający proponowaną przez Martina Heideggera ideę światoobrazu. Próbuję tu zestawić światoobraz z kilkoma innymi pomysłami filozofów współczesnych -- od Poppera po Dawkinsa.
 17. Usypywanie szczytu nieprawdopodobieństwa -- Umiarkowanie krytyczna recenzja Wspinaczki na szczyt nieprawdopodobieństwa, książki Richarda Dawkinsa, znanego popularyzatora ewolucjonizmu.
 18. Wrażenie estetyczne jako reakcja na rzeczywistość -- Nieco przydługi esej, w którym rozważam stosunek rzeczywistości do sztuki w świetle poglądów Baudelaire'a, Benjamina, Adorno a także Międzynarodówki Sytuacjonistycznej.
Valid XHTML 1.1!