FAQ - ZKRNPW

Spis Treści

 1. Czym jest Poczucie Winy (PW)?
 2. Czym jest Wina?
 3. Co to jest Meta Poczucie Winy (MPW)?
 4. Czy pojęcie MPW jest do czegokolwiek potrzebne?
 5. Co oznacza skrót ZKRNPW?
 6. Co to jest ZKRNPW?
 7. Kto pisze to FAQ i dlaczego?
 8. Kim jest Zenek?
 9. Jakie są cele ZKRNPW?
 10. Co to jest KNPW?
 11. Czy KNPW faktycznie istnieje?
 12. I nie jest li tylko wymysłem ideologów ZKRNPW?
 13. Gdzie i jak szukać KNPW?
 14. Jakim cudem coś tak absurdalnego mogło powstać?
 15. Jak wygląda struktura ideologiczna KNPW?
 16. Po co istnieje KNPW?
 17. Wygląda to na niezłą zabawę... Jak założyć własny Kościół Nieustającego Poczucia Winy?
 18. Dlaczego w FAQ ZKRNPW jest tak dużo informacji o KNPW?
 19. Czy ZKRNPW jest kościołem objawionym?
 20. Jakie korzyści płyną z przynależności do ZKRNPW?
 21. Można konkretniej?
 22. Dlaczego więc nie podasz jakichś przykładów?
 23. Jak przyłączyć się do ZKRNPW?
 24. Dlaczego to FAQ jest takie krótkie?
 25. Czy w ZKRNPW plonkowanie newbies jest zakazane???
 26. A jeśli tak, to czy plonkowanie nie-newbies jest dozwolone?
 27. A co z innymi niezbędnymi do życia czynnościami, takimi, jak np. aktywne uczestnictwo we flame-wars, hihotodekadentyzm, wyśmiewanie Outlooka i inne (których na wszelki wypadek nie będę wymieniać ;) ?
 28. Hmmm... bardzo mnie to rozśmieszyło.. ale jakoś z tego powodu nie mogę wpaść w PW... Co robić?
 29. Co zrobić, jeśli nie znalazłem tu odpowiedzi na dręczące mnie pytanie dotyczące ZKRNPW?

1. Czym jest Poczucie Winy (PW)?
W ideologii ZKRNPW odpowiedź na to pytanie jest oczywista: PW jest pojęciem pierwotnym, zatem i niedefiniowalnym. Każdy jednak, kto znalazł się kiedykolwiek pod wpływem KNPW wie o czym mowa. A ci, którzy nie wiedzą, najprawdopodobniej nie żyją.

2. Czym jest Wina?
Tego nie wie nikt.

3. Co to jest Meta Poczucie Winy (MPW)?
Meta Poczucie Winy jest to specyficzny rodzaj PW wywoływany samo przez PW. Wyróżniamy dwa rodzaje MPW: MPW- oraz MPW+. MPW- jest to PW spowodowane przez brak PW. Gdy nie odczuwamy PW a czujemy, że powinniśmy je odczuwać (bo tak nauczono nas w KNPW) wpadamy w MPW-. MPW- jest szczególnie popularne wśród neofitów przybyłych z kręgów oddziaływania KNPW. MPW+ jest to PW spowodowane odczuwaniem PW. Pojawia się, gdy odczuwamy PW, choć wiemy, że nie powinniśmy go odczuwać (bo tak nam wmówiono). Ta wersja MPW jest szczególnie popularna wśród nieofitów przybyłych z kręgów oddziaływania LHP, satanizmu, New Age i innych wyzwoleniowych bzdur.

4. Czy pojęcie MPW jest do czegokolwiek potrzebne?
Nie.

5. Co oznacza skrót ZKRNPW?
Zreformowany Kościół Radośnie Nieustającego Poczucia Winy

6. Co to jest ZKRNPW?
ZKRNPW czyli Zreformowany Kościół Radośnie Nieustającego Poczucia Winy jest (ex definitione) kościołem. Kościołem czyli organizacją mającą służyć realizacji określonych celów przy użyciu określonych środków.

7. Kto pisze to FAQ i dlaczego?
Piszę je ja, gdyż odczuwam taką potrzebę. Poza tym Zenek marudzi...

8. Kim jest Zenek?
Marudnym i jeszcze-nie-do-końca-kompetentnym Archaniołem. Zesłała mi go Pani Nasza. To chyba jakaś zemsta...

9. Jakie są cele ZKRNPW?
Cele ZKRNPW są wielce wzniosłe i interesujące. Do najważniejszych należą:

10. Co to jest KNPW?
Kościół Nieustającego Poczucia Winy.

11. Czy KNPW faktycznie istnieje?
Oczywiście.

12. I nie jest li tylko wymysłem ideologów ZKRNPW?
Oczywiście, że nie. KNPW istnieje. Efektów jego działania można dopatrzeć się wszędzie.

13. Gdzie i jak szukać KNPW?
KNPW działa pod wszelkimi szerokościami i długościami geograficznymi. Zwykle kryje się pod inną nazwą i/lub utajnia się, lecz z łatwością można go rozpoznać po schemacie działania. Przyjrzyjmy mu się nieco bliżej.

Narodził się dawno temu. Tak dawno, że nikt zyjący nie pamięta już tych dni (Może z wyjątkiem tego, który swego czasu podawał się za niejakiego hrabiego de Saint Germain, który zapewne nadal plącze się wśród żywych). Nikt tak naprawdę nie wie, kto stworzył ideę KNPW. Niektórzy wskazują jako winnego Adama Kadmona, inni Gruada Szarą Twarz, jeszcze inni wymieniają przeróżne postacie mityczne, których imion bezpieczniej jest nie wymawiać. Pani Zosia, sąsiadka spod 4, mówi, że to wszystko wina jej starego, ale temu akurat bym nie wierzył.

14. Jakim cudem coś tak absurdalnego mogło powstać?
KNPW istnieje i rozwija się dzięki poznaniu jednej z bardziej oczywistych prawd dotyczących psychiki człowieka. Chodzi oczywiście o to, że człowiek to taka dziwna istota, która wręcz uwielbia uginać się pod przygniatającym brzemieniem Poczucia Winy.

15. Jak wygląda struktura ideologiczna KNPW?
KNPW, jak każdy inny twór religijny, ma swoje prawa, obowiązki, zakazy i dogmaty. Wymieńmy te najważniejsze, które stanowią istotę KNPW:
Prawa mogą być różne. Szczególnie istotne są takie:

Obowiązek właściwie wystarczy tylko jeden:
Każdy wierny ma obowiązek żyć w zgodzie z prawami i zakazami KNPW.

Również jeden zakaz jest w pełni wystarczający:
Nie czyń zła. (lub dowolny ekwiwalent).

Tu dochodzimy do najistotniejszego punktu doktryny KNPW. Właściwie tylko tu tkwią różnice pomiędzy poszczególnymi formami kościoła. Mowa o dogmatach. Właśnie one są uzależnione od tego, z jakim konkretnie kościołem mamy w danej chwili do czynienia. Zwróćcie uwagę na zakazy. Pojawia się tam takie niewinne słówko zło. Nie wygląda na to, ale jest to jeden z najgenialnieszych wynalazków ludzkości. A przynajmniej tej części ludzkości, która czerpie korzyści z działalności KNPW. Właściwie na tym jednym słówku opiera się każda forma KNPW. Bo owo słówko trzeba zdefiniować, a tu już pojawia się wielkie pole do popisu.

16. Po co istnieje KNPW?
Naturalnie celem KNPW jest utrzymywanie ludzi w stanie Nieustannego Poczucia Winy.

17. Wygląda to na niezłą zabawę... Jak założyć własny Kościół Nieustającego Poczucia Winy?
To proste.

 1. Wybierz jakąś niezbędną do życia czynność (równie dobrze może to być uczucie, odczucie lub przeczucie). Na przykład oddychanie, seks czy plonkowanie newbies.
 2. Stwierdź autorytarnie i bezkompromisowo, że wykonywanie w/w czynności jest zakazane, pod groźbą dowolnej kary. Można tu się posłużyć wieloma wielce użytecznymi słowami, które w tym celu zostały wymyślone, np. zło, dobro, grzech, wina, kara, przestępstwo, nerwica czy jajko z niespodzianką. Uwaga: groźba kary wzmacnia efekt psychologiczny, ale nie jest najistotniejszym elementem. Właściwie można się bez niej obyć, gdy uznać, że kara jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.
 3. Wskaż wzorce idealnie postępujących ludzi (czyli takich, którzy nie wykonują czynności wspomnianej w punkcie pierwszym). Uzyskuje się to zwykle poprzez zafałszowanie życiorysów ludzi nieżyjących (z żyjącymi nie zawsze to się udaje). Jeszcze lepsze efekty daje tworzenie postaci fikcyjnych.
 4. Wskaż jedynie słuszne metody odpokutowywania za wykonanie czynności wspomnianej w punkcie 1. Może to być na przykład przyznanie się do winy odpowiedniemu urzędnikowi, wpłacenie określonej daniny lub też zapisanie się na kurs Bliskich Kontaktów Fizycznych.
 5. Wymyśl jakieś groźnie brzmiące kary dla tych wszystkich, którzy wykonują czynności wspomniane w punkcie 1 i nie przyznają się do tego (czyt. nie wyrażą chęci natychmiastowego zaprzestania dalszego wykonywania w/w czynności). Im bardziej absurdalne i nierealne, tym lepiej. Oczywiście dla tych, którzy przyznają się do wykonywania w/w czynności i dokonają odpowiedniej pokuty, należy być wyrozumiałym - przecież wszyscy jesteśmy ludźmi.

18. Dlaczego w FAQ ZKRNPW jest tak dużo informacji o KNPW?
Dla zwiększenia objętości.

19. Czy ZKRNPW jest kościołem objawionym?
Dla wszystkich, którzy tego potrzebują, mamy również stosowne objawienia. Na początek cytat ze Świętej Księgi Spisanej Na Liściach Dębu.

Natenczas Pani rzekła do swego posłańca: idź pośród ludzi i odnajdź człowieka, który wart jest tego, by pokazać mu prawdziwą drogę. Musi to być człowiek niezwykłych zalet i niezwykłego poczucia winy. Gdy odnajdziesz go wskaż mu drogę do tego drzewa, aby mógł odnaleźć spisane na jego liściach słowa objawienia. Posłaniec ruszył pośród ludzi i długo szukał odpowiedniego kandydata. Gdy już go odnalazł, nawiedził go we śnie i powiedział. "Jestem Zenek. Anioł. Przysłała mnie Pani i nakazała, bym wskazał ci drogę do wielkiego dębu, na którego liściach spisane są słowa objawnienia. Jest tam między innymi szczegółowo opisana ta rozmowa, którą właśnie odbywamy, zatem znajdują się tam odpowiedzi na wszystkie pytania, które zamierzasz mi zaraz zadać. Niestety wiem, że mimo wszystko zaczniesz pytać. Wiedz jednak, że każde Twoje pytanie i każda moja odpowiedź zostały już spisane na liściach drzewa, które mam zamiar Ci wskazać. Na szczęście są tam też inne rzeczy, bo inaczej moja wyprawa tu nie miałaby sensu. A już z pewnością nie miałoby sensu spisywanie tego wszystkiego na liściach dębu, co zajęło mi kawał czasu. Masz pojęcie jak ciężko jest pisać na liściach dębu?" Wybraniec nie wiedział, czemu dał wyraz wymownym milczeniem. Zenek na to "Ech, wiedziałem, że to powiesz. W każdym razie to była cholerna mordęga. Pociesza mnie jednak myśl, że Ty będziesz musiał to czytać. He, he... Zwłaszcza, że chyba zapomniałem ponumerować liście... Słyszałeś o Nostradamusie? Wyciął ten sam numer, ale nie w takim stylu, jak ja. Oczywiście on nie pisał na liściach dębu, bo to byłoby dość głupie...

I tak dalej w tym stylu.
Przyznaję, że nasze Objawienie nie jest zbyt sensowne, ale tak to już jest, gdy ma się do czynienia z niekompetentnymi aniołami, że o Wybrańcach nie wspomnę. Poza tym powstał problem z odczytaniem Słów Objawienia, ponieważ po przybyciu pod wielki dąb okazało się iż został on ścięty pod budowę autostrady. Udało się odzyskać większość stron, to jest liści, ale porządkowanie ich nie jest proste. Odtworzenie powyższej historii było proste w oparciu o pamięć, ale te wszystkie natchnione teksty... Praca na lata... Cóż, los wybrańca...

20. Jakie korzyści płyną z przynależności do ZKRNPW?
Z przynależności do ZKRNPW płyną liczne i interesujące korzyści.

21. Można konkretniej?
Tak.

22. Dlaczego więc nie podasz jakichś przykładów?
Ufam waszej inteligencji. Hm. Co ja piszę???
OK. Najważniejszą jest prawo umieszczania ZKRNPW w polu Organization. ;)
Do innych należą: prawdo do odczuwania PW i wszelkich przyjemności zeń płynących kiedy się tylko chce, jak tylko się chce i z kim tylko się chce.

23. Jak przyłączyć się do ZKRNPW?
Przekonać mnie o tym, że chce się tego. Ale zaprawdę trzeba wielkich wyrzeczeń by przyjąć taką wiarę...

24. Dlaczego to FAQ jest takie krótkie?
Ponieważ liczne i wielce intrygujące tajemnice naszej wiary nie są przeznaczone do publicznego rozpowszechniania.

25. Czy w ZKRNPW plonkowanie newbies jest zakazane???
Naturalnie.

26. A jeśli tak, to czy plonkowanie nie-newbies jest dozwolone?
A skąd!
Dodam przy tym, że zakazane jest również nie-plonkowanie newbies oraz nie-plonkowanie nie-newbies.
Czyż to nie genialne? ;)

27. A co z innymi niezbędnymi do życia czynnościami, takimi, jak np. aktywne uczestnictwo we flame-wars, hihotodekadentyzm, wyśmiewanie Outlooka i inne (których na wszelki wypadek nie będę wymieniać ;) ?
Naturalnie wszystko to, co wymieniłaś jest zakazane. Jest to grzech niezmierny i każdy kto go dokona powinien odczuwać z tego powodu straszliwe PW. A jeśli nie odczuwa, to powinien natychmiast popaść w MPW. Ewentualnie w MPW wyższego rzędu.

28. Hmmm... bardzo mnie to rozśmieszyło.. ale jakoś z tego powodu nie mogę wpaść w PW... Co robić?
Trenować. Trenować. I jeszcze raz trenować. Trening czyni mistrzem. I nie poddawać się. Tylko tak można do czegokolwiek w życiu dojść.

29. Co zrobić, jeśli nie znalazłem tu odpowiedzi na dręczące mnie pytanie dotyczące ZKRNPW?
Napisać do Wybrańca. Adres w stopce.

Valid XHTML 1.1! Creative Commons License