Technikalia

Jak widać większość stron składających się na niniejszy serwis przygotowana została w języku XHTML1.1. Jest to decyzja świadoma, choć kontrowersyjna. Z jednej bowiem strony jest to oficjalna, aktualnie obowiązująca specyfikacja W3C. Z drugiej jednak -- wciąż jeszcze jest to standard raczej mało popularny. Niektóre przeglądarki nie do końca sobie z nim radzą. Uważam jednak, że trzeba wspierać standardy, w przeciwnym razie nigdy nie zaczną one funkcjonować. Już raz mieliśmy wojnę przeglądarek, wymyślających i narzucających własne pomysły. Wystarczy.

Jednak ze względu na dostępność strony konieczne było podjęcie szeregu kompromisów. Rozszerzeniem plików pozostaje .html (zamiast .xhtml), nie zgadza się też deklarowany typ MIME, itp. Dzięki temu możliwe powinno być obejrzenie strony w większości dostępnych przeglądarek.

Podobne uwagi dotyczą stylów kaskadowych. Jakkolwiek strona powinna być czytelna nawet dla przeglądarek nie interpretujących CSS we właściwy sposób, straci nieco na wyglądzie i funkcjonalności. Użytkownicy starszych przeglądarek mogą natrafić na drobne niedogodności, które jednak nie powinny uniemożliwiść odbioru. Nawet przeglądarki czysto tekstowe powinny sobie poradzić z tym kodem.

Cóż jeszcze -- istnieją dobre, darmowe przeglądarki, które nie mają wygórowanych wymagań sprzętowych. W miarę możliwości naprawdę warto takich poszukać, a przynajmniej zdobyć najnowszą wersję Internet Explorera. Osobiście korzystam z Firefoxa i jestem szczęśliwym człowiekiem.

Valid XHTML 1.1!